2019-11-04

Event

Om jag ska arrangera ett event så verkar de här anmälningssystemen vara bra:

2019-05-23

Tåg

Kära tågoperatörer!

Kan ni inte göra det lätt för barn(vagns)familjer att resa med er? Införa många, särskilda platser för barnvagnar på tågen? Kanske göra dessa platser bokningsbara, som rullstolsplatserna är? Kanske barnvagnar och rullstolar kan dela på samma utrymme? Ha barnbestick till försäljning? Göra det möjligt att värma barnmat ombord? Etc etc.

Om ni lyckas göra era resor mer barnfamiljsvänliga, och gör en reklamkampanj då ni berättar om det, så är jag säker på att ni får sälja mer.

2019-05-17

CSN

CSN:s autogirodragning på 613 kr från mitt konto misslyckades i slutet av mars 2019. Trots att mina kontoutdrag bevisar att jag haft tillräckligt med pengar på kontot under hela den period som de försökt dra pengarna. När CSN meddelade mig detta så gjorde jag genast en manuell inbetalning. CSN kräver dock fortfarande att jag ska betala deras avgift på 450 kr. När jag klagar hos CSN på att deras system inte fungerat så hänvisar de till Förvaltningsrätten. Rätten struntar i att CSN:s överföringssystem fallerat, de tycker att jag själv ska föra över pengarna. Trots att jag ingått avtal med CSN om att de ska göra det.

Att det dessutom är oskäligt att påföra en avgift om 450 kr för en skuld på 613 kr, enligt rådande EU-direktiv om oskäliga villkor i konsumentavtal och enligt gällande konsumentlagstiftning, gäller inte när långivaren heter CSN. De bedriver nämligen inte även näringsverksamhet utan lånar bara ut pengar. Men myndighetsutövning kan de tydligen göra med oskäliga villkor. Och kräva folk på pengar när deras egna system inte fungerat.

2018-11-18

Pappaträning

När jag var småbarnspappa med bebis som inte börjat krypa och ville träna i grupp, så fanns inga pass. Det stod bara mamma-träning överallt :(

Saga motion tog emot oss iallafall som ensam pappa-konstellation. Och efter lite gnäll så skrev Friskis & svettis ut på sin webbplats att även pappor var välkomna.

Seger!

2018-02-26

Arla

På lock och förpackning till Arla Köket Laktosfri Crème Fraiche fetthalt 34 % står "Det goda miljövalet!", trots att produkten varken är ekologisk eller miljömärkt. Anledningen är att förpackningen innehåller mindre fossil plast än Arlas vanliga.

Eftersom innehållet alltså är miljö- och klimatmässigt sämre än de ekologiska konkurrenterna, så är Arla härmed anmälda till Konsumentverket för felaktigt miljöpåstående.

Pinnstolar

Finns ju många fina pinnstolar. Tyvärr är Edsbyverkens Fanett, Fanett 55 och T 65 (1950-70) för låga för oss över medellängd.

Bättre är Ikeas gamla Preben (1976-81) i massiv bok med en sitthöjd på 45 cm, här i Ikea-katalogen 1976.

Eller kanske någon modell från Nässjö stolsfabrik AB, sedermera Nesto AB, typ Oktett?

2018-02-10

Aktiviteter för barn med eller utan NPF


SL, igen

Kära SL, det vore toppen om er app berättade att relevant uppgång, eller den enda utgången på tunnelbane- eller pendeltågsstationen finns långt fram, mitt på eller långt bak i tågets färdriktning, beroende på vilket håll en åker enligt personens sökning i appen.

Alltså, om jag sökt en resa från t-centralen till Hornstull och ska vidare till Reimersholme så står det att uppgången till buss 54/66 är långt fram i tågets färdriktning.

Återbruk på Runmarö

Värmdö kommun stängde år 2016 en välfungerade bytesavdelning på Runmarö återvinningscentral, ÅVC.

Ett brott mot EU:s avfallshierarki, den svenska avfallslagstiftningen (som kräver att återanvändning ska gå före material- eller annan återvinning), Sveriges övergripande nationella miljömål (om effektiva kretslopp, god hushållning av resurserna och minskad miljöpåverkan från konsumtion) samt dåvarande regeringens politik inom avfalls- och kretsloppsområdet. I kommunens egna miljömål stod att bebyggelse (byggnader och anläggningar) i kommunen ska utformas så att en långsiktigt god hushållning av resurser främjas. Att stänga en välfungerande bytesavdelning på en ÅVC gick emot detta.

Enligt Erland Thordarson, gruppchef vid VA- och renhållningsenheten vid Värmdö kommun, var anledningen att de ville bygga en ännu större del för el- och farligt avfall än vad som redan fanns.

Fortfarande finns dock gott om plats för en återanvändningsdel till exempel i områdets norra eller västra delar, eller om de helt sonika utökar ytan för ÅVC:n.

Kommunen har fortfarande inte uppdragit åt sin entreprenör att sköta en återbruksavdelning på Runmarö ÅVC. Hur länge ska vi vänta? Alelyckan och flera andra goda exempel verkar inte bita på Värmdö kommun.

Att ändra på i vår förening

I vår bostadsrättsförening skulle jag vilja ändra på detta, kanske motionerar jag om det senast den sista januari till nästa stämma:
 • Automatiska dörröppnare till ytterdörrar, tvättstuga, dörrar till kulvertar (för oss som kommer med saker till lägenhetsförråd och tvättstuga) och i hissen, för oss med barnvagnar, rullatorer, matkassar, rullstolar etc.
 • Ventilationen i vår lägenhet. Bullrar och kyler.
 • Provtagning av våra sjuka hus. Plan för sanering åtminstone vid nästa stambyte, betalat av byggherren HSB Stockholm.
 • Kommersialisera studielokalen på Rhg 73 -1tr med flera ytor för att få in mer pengar. 
 • Hyr ut Boservicelokalen på Rhg 29 bv till pensionärsklubben HPR, och gör istället HPR:s lokal i Rhg 63 -1tr allmänt tillgänglig som studielokal, för vinprovning etc. Eller hyr ut den.
 • Ge gymmet på Rhg 65 bv en större lokal! Gör nuvarande lokal till cykelrum igen.
 • Gör om tidnings- och grovsoprummen i Rhg 63 bv med flera till cykel- och barnvagnsrum.
 • Gör om vibrarummet på Rhg 23 -3tr till cykelrum.
 • Gör om det gamla fotolabbet på Rhg 47 -2tr till cykelrum. 
 • Bättre tillgång till motionshall och biljardrum, gör dem bokningsbara var för sig.
 • Snygga till entrén till vår förening vid Rhg 65 1tr vid bussändhållplatsen.
 • Berätta på webben hur en gör för att köa eller få tillgång till de extra källarförråd, verkstadsrum, barnvagnsrum, parkeringsplats etc. som vissa boende har.
 • Gör gräsytorna större vid vattenkanten vid exempelvis den bortersta lekparken.
 • Byt ut trasiga konstverk i våra entréer.
 • Solpaneler på taken.
 • Belysning i trapphus och andra gemensamma utrymmen med rörelsevakt, så de inte lyser dygnet runt.
 • Ta bort inbetalningarna till den inre fonden.
 • Fixa fler badmöjligheter i Mälaren.
 • Förbättra parkytan vid bron
 • Skylta om.
 • Förbättra tillgängligheten.
 • Cykelstäda ofta.