2023-09-29

Kommunikationsplan 2

Var sugen på att hjälpa till med föreningens kommunikationsarbete även på Runmarö, så här är ett förslag på plan:

Kommunikationsplan för Runmarö hembygdsförening för år XXXX

 1. Syftet med denna plan är att klargöra strategi, mål, ansvar, kanaler och aktiviteter för kommunikationsarbetet under år XXXX.

 2. Målen för årets kommunikationsaktiviteter är att få fler sidvisningar på webbplatsen, färre (onödiga) frågor till styrelsen samt större andel medlemmar som säger sig vara nöjda med kommunikationen från styrelsen.

 3. Målen följs upp en gång per år genom enkät till styrelseledamöterna och medlemmarna och statistik från webbplatsen.

 4. För att nå föreningens kommunikationsmål under året är strategin att föreningens webbplats är heltäckande och uppdaterad, att föreningens Facebook-grupp är välskött och att övrigt kommunikationsarbete fortsätter som tidigare.

 5. Den interna kommunikationen inom föreningen till målgruppen medlemmar och aktiva, sker genom årsmötet, aktiviteter, affischer på anslagstavlor, mail till maillista, tidningen Runmarö tidning, föreningens Facebook-grupp samt webbplatsen runmaro.org.

 6. Den externa kommunikationen utanför föreningen till målgruppen besökare, boende och andra intresserade sker genom aktiviteter, affischer, egen och andras Facebook-grupper samt webbplatsen.

 7. De kommunikationsaktiviteter som ska göras under året är:

Aktivitet

Ansvarig

Budget

Runmarö tidning

Tidningsredaktör

Tryck, arvode, distribution mm: XX kr

Utskick av mail till maillistan, vid behov

Ordförande

0 kr

Moderering av Facebook-grupp, hela året

Facebook-ansvarig

Arvode?: XX kr

Uppdaterad webbplats, hela året

Webbansvarig

Domännamn, arvode?, utvecklingskonsultkostnad mm: XX kr

Affischer på anslagstavlor etc.

Sekreterare

Tryck: XX kr


8 . De budskap som ska prägla årets kommunikationsaktiviteter är: Föreningen har en ny, uppdaterad webbplats: runmaro.org. Du som medlem kan få information via föreningens maillista. Gå med i Facebook-gruppen Runmarö anslagstavla för att diskutera frågor som rör föreningen.


9) Vid kris eller annan särskild händelse så är ordföranden talesperson för föreningen och ansvarig för kriskommunikationen. I kriskommunikationsgruppen ingår även styrelsens kommunikationsansvarig, och webbansvarig.


10) Mer om styrelsens kanaler för kommunikation:


Webbplatsen runmaro.org

Innehåller uppdaterad och lättläst information om föreningen av bestående art samt nyheter om föreningens aktiviteter. Behöriga att publicera är webbansvarig och en webbgrupp. 


Tidningen Runmarö tidning

Innehåller nyheter, artiklar och annonser som rör de flesta i föreningen. Kommer ut XX gånger per år. Publiceras även på webbplatsen. 


Facebook-gruppen Runmarö anslagstavla

Innehåller nyheter, aktiviteter etc. samt diskussioner om frågor som rör föreningen och ön. Medlemmar är föreningens medlemmar och andra som är intresserade av ön. Irrelevanta kommersiella budskap undviks och hänvisas till andra Facebook-grupper.  


Affischer på anslagstavlor etc.

Innehåller information som rör de flesta i föreningen samt information om aktiviteter.


Maillista 

Innehåller information som rör de flesta i föreningen.

2023-02-13

Sortera ut matavfall 2

Min brf slänger fortfarande matavfall i soporna :( Här är min motion till årsstämman om detta:

Återinför matavfallshämtning


Minst 40 procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Potatisskal, hushållspapper, matrester med mera – utmärkta råvaror för kompost, biobränsle och annat. Att slänga sådant bland övriga hushållssoporna är ohållbart, både ekonomiskt och miljömässigt.

Kommunen kräver sortering

Kommunen uppvaktar sedan många år fastighetsägare för att de ska åtgärda sin hantering av matavfallet. Från den 1 juli 2024 blir det obligatoriskt för alla i Bränneriet att sortera ut allt sitt matavfall. Kommunen ska då ha klar en försenad lösning med gröna soppåsar för detta.

Pålsundets matavfallsrum en succé

Forskning och erfarenhet visar dock att det är effektivare att sortera ut matavfallet i egna kärl än att blanda med annat skräp i samma system. Grannföreningen Brf Pålsundet har sedan flera år ett matavfallsrum på ARV 9 i samarbete med det kommunala bolaget Stockholm vatten och avfall, SVOA. Tre bruna sopkärl täcker hela föreningens behov. Gratis tömning, gratis kärl, gratis påsar och hållare. Ingen lukt. Inga skadedjur. Kraftigt minskade sopkostnader.

Pilotprojekt avslutades

Bränneriet hade i samma anda ett pilotprojekt med SVOA med matavfallshämtning i papperspåsar i två bruna sopkärl i grovsoprummet på Rhg 63. I projektet deltog runt 15 hushåll och verksamheter. De sorterade varje vecka ut minst 15 kg matavfall, som därmed slapp belasta den ansträngda sopsugsanläggningen. Styrelsen avslutade projektet när det visade sig att det grovsoprummet inte är lämpligt för avfallshantering överhuvudtaget. Ventilationen är sammankopplad med trapphuset bredvid och sprider lukt dit. Något annat, bättre rum utreddes inte. Samarbetet med SVOA avslutades.

Vi vill inte vänta ännu längre

Vi är många medlemmar som inte vill vänta i ytterligare minst ett år på att matavfallssorteringen i sopsugen kanske börjar fungera. Vi vill hjälpa klimatet och sortera ut vårt matavfall på rätt sätt redan nu.

Föreningens egna, nuvarande lösning för att hantera matavfall – komposthuset vid Rhg 65 – är otillräcklig. Komposttunnorna används för närvarande till bristningsgränsen. På vintern fryser dessutom tunnorna och processerna stannar av. Det behövs ett alternativ.

Med anledning av ovanstående yrkar jag därför att:
– stämman beslutar att styrelsen ska återuppta kontakterna med Stockholm vatten och avfall om matavfallshämtning, hitta en lämplig lokal för ändamålet och återinföra matavfallshämtning för föreningens medlemmar.

Mer information om SVOA:s kostnadsfria matavfallshämtning: https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall

2022-04-25

Dörrar till Ikea Pax-garderober

Dags att köpa nya dörrar till de gamla Ikea Pax-garderobsstommarna. Var finns de?

2021-09-10

Köp begagnat

Ibland glömmer jag bort alla bra ställen på webben som det går att hitta saker på, istället för att köpa nytt:

... och böcker med mera på:
 • Plick
 • Tise
 • Vestiaire
 • Zadaa
... och fler möbler hos:

2021-08-17

Garderobsinredning till Vedum-garderober

Vi har fått nya garderober från Vedum "på köpet" när vi köpte en ny sommarstuga. Tyvärr verkar det bara vara Vedums egna underleverantörs garderobsinredning som passar perfekt i hålen i dessa garderober. Och sådan inredning köps endast via Vedums webbshop, till ohemula priser :( 

Garderoberna är 56,7 cm breda och 57,5 cm djupa i innermått. De tre hålen sitter 2,7 cm från framkant, 28 cm från framkant respektive 54 cm från framkant (3,5 cm från bakkant). 

Ikeas produkter kan passa om du fixar till dem lite, men det har jag ingen lust att göra. Finns det någon annan mer prisvärd leverantör? Vi är många som undrar över denna fråga...!

Vedum vägrar naturligtvis berätta vilka andra leverantörers inredningar som passar i deras produkter.

IMA Norscan verkar vara dem som levererat garderobsinredning till min Vedum-garderob. Åtminstone kommer klädstängerna från dem. 

BoMann Furniture Interior från Tengberts ska passa till IMA Norscans system. 

Fixline är kanske också ett tänkbart alternativ.

Pelly systems tråd- eller meshkorgar på deras egna skenor verkar kunna passa. 

Tydligen kan det även gå med skenor från Pelly systems (med eventuell medföljande distans på dörrsidan så dörren kan öppnas lätt) och trådbackar från Ikea (Hjälpa eller Jonaxel) i rätt mått. Kanske även med backar från Elfa? 

En skensats från Pelly fungerade inte i våra Vedumgarderober pga ingen distans, men det gjorde Pelly glidskena universal bac istället (artikelnummer 447201). Succé! Och mycket billigare.

Hyllplan verkar vara svårare att hitta från annan leverantör, men när jag testade hyllplan från våra gamla Marbodal-garderober så passade de i de nya Vedum-garderoberna! Hurra! Älskar gratis-hack-lösningar :)
2021-03-24

Sortera ut matavfall

Vår brf är sist på bollen även vad gäller att sortera ut matavfall. Nu har jag skrivit ett förslag:

Förslag om pilotprojekt för matavfallshantering

40 procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Att slänga matavfall i hushållssoporna är fullständigt ohållbart, både ekonomiskt och miljömässigt. Kommunen uppvaktar sedan många år alla fastighetsägare om att de ska ändra sin hantering av matavfall. Från den 1 januari 2023 blir det obligatoriskt för Bränneriet att sortera ut allt matavfall. Kommunens optiska lösning med utsortering av gröna påsar är försenad. Föreningen kan inte vänta längre utan måste börja sondera terrängen för alternativ. Det är dags för ett pilotprojekt.  

Komposthuset behöver kompletteras

Föreningens nuvarande lösning för att hantera matavfall är komposthuset vid Rhg 65. Komposttunnorna används för närvarande till bristningsgränsen nu när många är hemma och komposterar mycket matavfall. I vinter har kärlen frusit, som de brukar göra när inflödet är för stort, så processerna har stannat av. Det behövs därför skyndsamt ett komplement till komposthuset för att hantera matavfallet i föreningen.

Pålsundets matavfallsrum är en succé

Brf Pålsundet har haft sitt matavfallsrum på ARV 9 igång i ett år nu, och vilken succé! Tre bruna kärl, som mindre soptunnor i storlek, täcker hela föreningens behov. Gratis tömning en gång i veckan. Gratis kärl, gratis påsar och hållare. Ingen lukt. Inga skadedjur. Kraftigt minskade sopkostnader. Alla är nöjda!

Påbörja ett pilotprojekt

Det är dags att även Bränneriet tar sitt ansvar. Jag föreslår ett pilotprojekt för matavfallshämtning i samarbete med Stockholms vatten och avfall. Jag kan ansvara för detta och rapportera löpande till styrelsen. 

Ett förslag kan vara att ett av de tre stora tidningskärlen i grovsoprummet i Rhg 63 byts ut till ett mindre matavfallskärl. Rummet är avskilt men samtidigt lätt att komma åt för hämtning och medför ingen extra lastbilstrafik inom övriga området. Kärlet är helt slutet med lock så det finns ingen risk att locka skadedjur. Ev lukt saneras med ättiksvatten som ansvarig regelbundet duschar i kärlet. 

Det är hög tid att ta tag i detta, nu omgånde! Låt oss göra det tillsammans. 

Mer information om kommunens kostnadsfria matavfallshämtning:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall 

2020-07-01

Råd & Rön

Detta önskar jag att tidningen Råd & Rön gör:
 • Samkör sina tester med Folksams utmärkta, till exempel av barncykelhjälmar och utomhusfärg. Det känns tråkigt annars om jag som prenumerant måste betala för likadana tester som andra,  oberoende parter gör lika bra eller bättre.
 • Skriver utförligt om och begär ut alla handlingar kring Energimyndighetens tester (när de väl gör några), Kemikalieinspektionens marknadskontroller eller när skattefinansierade, public service-medier gör bra inslag. 
 • ALLTID redovisar i testtabellerna om de testade produkterna har miljömärkning eller är ekologiska. Det saknas ofta, trots att det är relevant.
 • Testar cyklar och barncyklar.

2020-04-30

Anmäl

Anmäl till:

Jobb

När jag behöver söka nytt jobb får jag inte glömma dessa:

2020-04-27

Vägbom på Reimersholme

Skickat till Gatukontoret idag:

Utanför Reimersholmsgatan 36 fanns en vägbom för att hindra obehörig trafik på gångvägen som börjar där och går till Vindragarvägen. Bommen gick sönder och togs bort men har inte ersatts.

Gångvägen och intilliggande öppna lekplats används flitigt av förskolebarn. Vägen används även av (funktionsnedsatta) äldre eftersom detta är deras enda väg mellan sitt serviceboende på udden och bussändhållplats, öns livsmedelsaffär etc. Friskluftsintaget till Sagans förskola ligger dessutom i avgasrörshöjd på gavel vid gångvägen.

Taxibilar och andra kör ofta denna väg nu. Återställ bommen skyndsamt!