2021-03-24

Sortera ut matavfall

Vår brf är sist på bollen även vad gäller att sortera ut matavfall. Nu har jag skrivit ett förslag:

Förslag om pilotprojekt för matavfallshantering

40 procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Att slänga matavfall i hushållssoporna är fullständigt ohållbart, både ekonomiskt och miljömässigt. Kommunen uppvaktar sedan många år alla fastighetsägare om att de ska ändra sin hantering av matavfall. Från den 1 januari 2023 blir det obligatoriskt för Bränneriet att sortera ut allt matavfall. Kommunens optiska lösning med utsortering av gröna påsar är försenad. Föreningen kan inte vänta längre utan måste börja sondera terrängen för alternativ. Det är dags för ett pilotprojekt.  

Komposthuset behöver kompletteras

Föreningens nuvarande lösning för att hantera matavfall är komposthuset vid Rhg 65. Komposttunnorna används för närvarande till bristningsgränsen nu när många är hemma och komposterar mycket matavfall. I vinter har kärlen frusit, som de brukar göra när inflödet är för stort, så processerna har stannat av. Det behövs därför skyndsamt ett komplement till komposthuset för att hantera matavfallet i föreningen.

Pålsundets matavfallsrum är en succé

Brf Pålsundet har haft sitt matavfallsrum på ARV 9 igång i ett år nu, och vilken succé! Tre bruna kärl, som mindre soptunnor i storlek, täcker hela föreningens behov. Gratis tömning en gång i veckan. Gratis kärl, gratis påsar och hållare. Ingen lukt. Inga skadedjur. Kraftigt minskade sopkostnader. Alla är nöjda!

Påbörja ett pilotprojekt

Det är dags att även Bränneriet tar sitt ansvar. Jag föreslår ett pilotprojekt för matavfallshämtning i samarbete med Stockholms vatten och avfall. Jag kan ansvara för detta och rapportera löpande till styrelsen. 

Ett förslag kan vara att ett av de tre stora tidningskärlen i grovsoprummet i Rhg 63 byts ut till ett mindre matavfallskärl. Rummet är avskilt men samtidigt lätt att komma åt för hämtning och medför ingen extra lastbilstrafik inom övriga området. Kärlet är helt slutet med lock så det finns ingen risk att locka skadedjur. Ev lukt saneras med ättiksvatten som ansvarig regelbundet duschar i kärlet. 

Det är hög tid att ta tag i detta, nu omgånde! Låt oss göra det tillsammans. 

Mer information om kommunens kostnadsfria matavfallshämtning:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall 

2020-07-01

Råd & Rön

Detta önskar jag att tidningen Råd & Rön gör:
  • Samkör sina tester med Folksams utmärkta, till exempel av barncykelhjälmar och utomhusfärg. Det känns tråkigt annars om jag som prenumerant måste betala för likadana tester som andra,  oberoende parter gör lika bra eller bättre.
  • Skriver utförligt om och begär ut alla handlingar kring Energimyndighetens tester (när de väl gör några), Kemikalieinspektionens marknadskontroller eller när skattefinansierade, public service-medier gör bra inslag. 
  • ALLTID redovisar i testtabellerna om de testade produkterna har miljömärkning eller är ekologiska. Det saknas ofta, trots att det är relevant.
  • Testar cyklar och barncyklar.

2020-04-30

Anmäl

Anmäl till:

Jobb

När jag behöver söka nytt jobb får jag inte glömma dessa:

2020-04-27

Vägbom på Reimersholme

Skickat till Gatukontoret idag:

Utanför Reimersholmsgatan 36 fanns en vägbom för att hindra obehörig trafik på gångvägen som börjar där och går till Vindragarvägen. Bommen gick sönder och togs bort men har inte ersatts.

Gångvägen och intilliggande öppna lekplats används flitigt av förskolebarn. Vägen används även av (funktionsnedsatta) äldre eftersom detta är deras enda väg mellan sitt serviceboende på udden och bussändhållplats, öns livsmedelsaffär etc. Friskluftsintaget till Sagans förskola ligger dessutom i avgasrörshöjd på gavel vid gångvägen.

Taxibilar och andra kör ofta denna väg nu. Återställ bommen skyndsamt!

2020-04-23

Kommunikationsplan

Hade lite tid över och förundrades över kommunikationen från vår brf-styrelse. Här är några stolpar för en enkel kommunikationsplan:

Kommunikationsplan för HSB Brf Bränneriet för år XXXX

Syftet med denna plan är att klargöra strategi, mål, ansvar och aktiviteter för kommunikationsarbetet under år XXXX.

För att nå föreningens kommunikationsmål under året är strategin att se till att föreningens webbplats är heltäckande och uppdaterad samt att ett digitalt nyhetsbrev lanseras som komplement till det befintliga nyhetsbrevet som enbart distribueras per post.

Den interna kommunikationen inom föreningen till föreningens medlemmar sker genom portombuden och deras träffar, medlemsmöten och årsmötet, nyhetsbrevet och webbplatsen.

Den externa kommunikationen till mäklare, potentiella medlemmar, andra bostadsrättsföreningsaktiva, medlemmar i föreningar i närområdet och andra intresserade sker genom Facebook-grupper, nyhetsbrevet och webbplatsen.

Målen för årets kommunikationsaktiviteter är att få fler sidvisningar på webbplatsen, fler prenumeranter på nyhetsbrevet, färre (onödiga) frågor till maskinisten och styrelsen samt större andel medlemmar som säger sig vara nöjda med kommunikationen från styrelsen.

Målen följs upp en gång per år genom enkät och webbanalys/nyhetsbrevsrapport.

De kommunikationsaktiviteter som planeras under året är:

Aktivitet
Ansvarig
Budget
Nyhetsbrev i pappersform, 12 nr/år
Kommunikationsansvarig
Tryck: XX kr
Nyhetsbrev, digitalt, efter varje styrelsemöte
Kommunikationsansvarig
0 kr
Uppdaterad webbplats, hela året Webbansvarig HSB:s webbförvaltning mm: XX kr
Medlemsmöten, 2 gånger per år Ordföranden Fika: XX kr
Årsmöte Ordföranden Mat: XX kr
Portombudsträffar, 2 gånger per år Ordföranden Fika: XX kr
Översyn av föreningens grafiska profil och skyltsystem Kommunikationsansvarig, maskinisten Köp av grafisk produktion: 10 000 kr

Det budskap som ska prägla årets kommunikationsaktiviteter är: Föreningens webbplats är uppdaterad. Vill du veta mer om styrelsens arbete och beslut så kan du prenumerera på styrelsens nyhetsbrev via e-post, som är ett komplement till Vi i Bränneriet.

Vid en kris eller annan särskild händelse så är ordföranden talesperson för föreningen och ansvarig för kriskommunikationen. I kriskommunikationsgruppen ingår även styrelsens kommunikationsansvarig, webbansvarig och portombudsansvarig.
2019-11-04

Event

Om jag ska arrangera ett event så verkar de här anmälningssystemen vara bra:

2019-05-23

Tåg

Kära tågoperatörer!

Kan ni inte göra det lätt för barn(vagns)familjer att resa med er? Införa många, särskilda platser för barnvagnar på tågen? Kanske göra dessa platser bokningsbara, som rullstolsplatserna är? Kanske barnvagnar och rullstolar kan dela på samma utrymme? Ha barnbestick till försäljning? Göra det möjligt att värma barnmat ombord? Etc etc.

Om ni lyckas göra era resor mer barnfamiljsvänliga, och gör en reklamkampanj då ni berättar om det, så är jag säker på att ni får sälja mer.

2019-05-17

CSN

CSN:s autogirodragning på 613 kr från mitt konto misslyckades i slutet av mars 2019. Trots att mina kontoutdrag bevisar att jag haft tillräckligt med pengar på kontot under hela den period som de försökt dra pengarna. När CSN meddelade mig detta så gjorde jag genast en manuell inbetalning. CSN kräver dock fortfarande att jag ska betala deras avgift på 450 kr. När jag klagar hos CSN på att deras system inte fungerat så hänvisar de till Förvaltningsrätten. Rätten struntar i att CSN:s överföringssystem fallerat, de tycker att jag själv ska föra över pengarna. Trots att jag ingått avtal med CSN om att de ska göra det.

Att det dessutom är oskäligt att påföra en avgift om 450 kr för en skuld på 613 kr, enligt rådande EU-direktiv om oskäliga villkor i konsumentavtal och enligt gällande konsumentlagstiftning, gäller inte när långivaren heter CSN. De bedriver nämligen inte även näringsverksamhet utan lånar bara ut pengar. Men myndighetsutövning kan de tydligen göra med oskäliga villkor. Och kräva folk på pengar när deras egna system inte fungerat.

2018-11-18

Pappaträning

När jag var småbarnspappa med bebis som inte börjat krypa och ville träna i grupp, så fanns inga pass. Det stod bara mamma-träning överallt :(

Saga motion tog emot oss iallafall som ensam pappa-konstellation. Och efter lite gnäll så skrev Friskis & svettis ut på sin webbplats att även pappor var välkomna.

Seger!