2022-04-25

Dörrar till Ikea Pax-garderober

Dags att köpa nya dörrar till de gamla Ikea Pax-garderobsstommarna. Var finns de?

2021-09-10

Köp begagnat

 Ibland glömmer jag bort alla bra ställen på webben som det går att hitta saker på, istället för att köpa nytt:

... och böcker med mera på:
  • Plick
  • Tise
  • Vestiaire
  • Zadaa
... och fler möbler hos:

2021-08-17

Garderobsinredning till Vedum-garderober

Vi har fått nya garderober från Vedum "på köpet" när vi köpte en ny sommarstuga. Tyvärr verkar det bara vara Vedums egna underleverantörs garderobsinredning som passar perfekt i hålen i dessa garderober. Och sådan inredning köps endast via Vedums webbshop, till ohemula priser :( 

Garderoberna är 56,7 cm breda och 57,5 cm djupa i innermått. De tre hålen sitter 2,7 cm från framkant, 28 cm från framkant respektive 54 cm från framkant (3,5 cm från bakkant). 

Ikeas produkter kan passa om du fixar till dem lite, men det har jag ingen lust att göra. Finns det någon annan mer prisvärd leverantör? Vi är många som undrar över denna fråga...!

Vedum vägrar naturligtvis berätta vilka andra leverantörers inredningar som passar i deras produkter.

IMA Norscan verkar vara dem som levererat garderobsinredning till min Vedum-garderob. Åtminstone kommer klädstängerna från dem. 

BoMann Furniture Interior från Tengberts ska passa till IMA Norscans system. 

Fixline är kanske också ett tänkbart alternativ.

Pelly systems tråd- eller meshkorgar på deras egna skenor verkar kunna passa. 

Tydligen kan det även gå med skenor från Pelly systems (med eventuell medföljande distans på dörrsidan så dörren kan öppnas lätt) och trådbackar från Ikea (Hjälpa eller Jonaxel) i rätt mått. Kanske även med backar från Elfa? 

En skensats från Pelly fungerade inte i våra Vedumgarderober pga ingen distans, men det gjorde glidskena universal bac istället (artikelnummer 447201).

Hyllplan verkar vara svårare att hitta från annan leverantör, men när jag testade hyllplan från våra gamla Marbodal-garderober så passade de i de nya Vedum-garderoberna! Hurra! Älskar gratis-hack-lösningar :)
2021-03-24

Sortera ut matavfall

Vår brf är sist på bollen även vad gäller att sortera ut matavfall. Nu har jag skrivit ett förslag:

Förslag om pilotprojekt för matavfallshantering

40 procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Att slänga matavfall i hushållssoporna är fullständigt ohållbart, både ekonomiskt och miljömässigt. Kommunen uppvaktar sedan många år alla fastighetsägare om att de ska ändra sin hantering av matavfall. Från den 1 januari 2023 blir det obligatoriskt för Bränneriet att sortera ut allt matavfall. Kommunens optiska lösning med utsortering av gröna påsar är försenad. Föreningen kan inte vänta längre utan måste börja sondera terrängen för alternativ. Det är dags för ett pilotprojekt.  

Komposthuset behöver kompletteras

Föreningens nuvarande lösning för att hantera matavfall är komposthuset vid Rhg 65. Komposttunnorna används för närvarande till bristningsgränsen nu när många är hemma och komposterar mycket matavfall. I vinter har kärlen frusit, som de brukar göra när inflödet är för stort, så processerna har stannat av. Det behövs därför skyndsamt ett komplement till komposthuset för att hantera matavfallet i föreningen.

Pålsundets matavfallsrum är en succé

Brf Pålsundet har haft sitt matavfallsrum på ARV 9 igång i ett år nu, och vilken succé! Tre bruna kärl, som mindre soptunnor i storlek, täcker hela föreningens behov. Gratis tömning en gång i veckan. Gratis kärl, gratis påsar och hållare. Ingen lukt. Inga skadedjur. Kraftigt minskade sopkostnader. Alla är nöjda!

Påbörja ett pilotprojekt

Det är dags att även Bränneriet tar sitt ansvar. Jag föreslår ett pilotprojekt för matavfallshämtning i samarbete med Stockholms vatten och avfall. Jag kan ansvara för detta och rapportera löpande till styrelsen. 

Ett förslag kan vara att ett av de tre stora tidningskärlen i grovsoprummet i Rhg 63 byts ut till ett mindre matavfallskärl. Rummet är avskilt men samtidigt lätt att komma åt för hämtning och medför ingen extra lastbilstrafik inom övriga området. Kärlet är helt slutet med lock så det finns ingen risk att locka skadedjur. Ev lukt saneras med ättiksvatten som ansvarig regelbundet duschar i kärlet. 

Det är hög tid att ta tag i detta, nu omgånde! Låt oss göra det tillsammans. 

Mer information om kommunens kostnadsfria matavfallshämtning:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall 

2020-07-01

Råd & Rön

Detta önskar jag att tidningen Råd & Rön gör:
  • Samkör sina tester med Folksams utmärkta, till exempel av barncykelhjälmar och utomhusfärg. Det känns tråkigt annars om jag som prenumerant måste betala för likadana tester som andra,  oberoende parter gör lika bra eller bättre.
  • Skriver utförligt om och begär ut alla handlingar kring Energimyndighetens tester (när de väl gör några), Kemikalieinspektionens marknadskontroller eller när skattefinansierade, public service-medier gör bra inslag. 
  • ALLTID redovisar i testtabellerna om de testade produkterna har miljömärkning eller är ekologiska. Det saknas ofta, trots att det är relevant.
  • Testar cyklar och barncyklar.

2020-04-30

Anmäl

Anmäl till:

Jobb

När jag behöver söka nytt jobb får jag inte glömma dessa:

2020-04-27

Vägbom på Reimersholme

Skickat till Gatukontoret idag:

Utanför Reimersholmsgatan 36 fanns en vägbom för att hindra obehörig trafik på gångvägen som börjar där och går till Vindragarvägen. Bommen gick sönder och togs bort men har inte ersatts.

Gångvägen och intilliggande öppna lekplats används flitigt av förskolebarn. Vägen används även av (funktionsnedsatta) äldre eftersom detta är deras enda väg mellan sitt serviceboende på udden och bussändhållplats, öns livsmedelsaffär etc. Friskluftsintaget till Sagans förskola ligger dessutom i avgasrörshöjd på gavel vid gångvägen.

Taxibilar och andra kör ofta denna väg nu. Återställ bommen skyndsamt!

2020-04-23

Kommunikationsplan

Hade lite tid över och förundrades över kommunikationen från vår brf-styrelse. Här är några stolpar för en enkel kommunikationsplan:

Kommunikationsplan för HSB Brf Bränneriet för år XXXX

1) Syftet med denna plan är att klargöra strategi, mål, ansvar, kanaler och aktiviteter för kommunikationsarbetet under år XXXX.

2) För att nå föreningens kommunikationsmål under året är strategin att föreningens webbplats är heltäckande och uppdaterad, att en Facebook-grupp lanseras som komplement till det befintliga nyhetsbrevet och andra kanaler, och att övrigt kommunikationsarbete fortsätter som tidigare.

3) Den interna kommunikationen inom föreningen till målgruppen boende, hyresgäster, garagehyresgäster, maskinist och förvaltare sker genom portombuden och deras träffar, medlemsmöten och årsmötet, anslag i portar mm, mail till maillista, nyhetsbrevet Vi i Bränneriet, en ny Facebook-grupp samt webbplatsen branneriet.se.

4) Den externa kommunikationen till målgruppen mäklare, banker, leverantörer, potentiella medlemmar, medlemmar i föreningar i närområdet och andra intresserade sker genom egen och andras Facebook-grupper samt webbplatsen.

5) Målen för årets kommunikationsaktiviteter är att få fler sidvisningar på webbplatsen, fler mottagare på maillistan, färre (onödiga) frågor till maskinisten och styrelsen samt större andel medlemmar som säger sig vara nöjda med kommunikationen från styrelsen.

6) Målen följs upp en gång per år genom enkät och statistik från webbplatsen.

7) De kommunikationsaktiviteter som ska göras under året är:

Aktivitet
Ansvarig
Budget
Nyhetsbrev i pdf- och pappersform, 10-12 nr/år
Nyhetsbrevsansvarig
Tryck, arvode, distribution mm: XX kr
Utskick av mail på maillistan, vid behov
Kommunikationsansvarig0 kr
Uppstart och moderering av Facebook-grupp, hela året

Uppdaterad webbplats, hela året
Webbansvarig

Webbansvarig
0 kr

Domännamn, arvode mm: XX kr
Medlemsmöten, 2 gånger per årOrdförandenFika: XX kr
Årsmöte, 1 gång per årOrdförandenMat: XX kr
Portombudsträffar, 2 gånger per årPortombudsansvarigFika: XX kr
En översyn av föreningens grafiska profil och skyltsystemKommunikationsansvarig, maskinistenKöp av grafisk produktion: 10 000 kr

8) De budskap som ska prägla årets kommunikationsaktiviteter är: Föreningen har en ny, uppdaterad webbplats: branneriet.se. Prenumerera på Vi i Bränneriet och annan information via mailistan. Gå med i Bränneriets Facebook-grupp för att diskutera frågor som rör föreningen. 

9) Vid kris eller annan särskild händelse så är ordföranden talesperson för föreningen och ansvarig för kriskommunikationen. I kriskommunikationsgruppen ingår även styrelsens kommunikationsansvarig, portombudsansvarig och föreningens webbansvarig.

10) Styrelsens kanaler för kommunikation:

Webbplatsen branneriet.se
Innehåller uppdaterad information om föreningen av bestående art. Behöriga att publicera är webbansvarig och en webbgrupp. 

Nyhetsbrevet Vi i Bränneriet
Innehåller nyheter och aktiviteter som rör de flesta i föreningen. Redaktörer är nyhetsbrevsansvarig och kommunikationsansvarig. Ges ut cirka en gång i månaden. Nyhetsbrevet publiceras på webbplatsen, en länk skickas ut på maillistan och i Facebook-gruppen, det sätts upp i pappersformat i portar och delas ut på papper till de medlemmar som anmält att de vill ha det så. 

Facebook-gruppen Brf Bränneriet
Innehåller nyheter, aktiviteter etc. samt diskussioner om frågor som rör föreningen. Moderatorer är webbansvarig och kommunikationsansvarig. Medlemmar är föreningens medlemmar och de som är intresserade av föreningen. Kommersiella budskap undviks och hänvisas till andra Facebook-grupper.  

Anslag i portar, garage, lokaler etc.
Innehåller akut information som rör de flesta i föreningen eller respektive port samt information om aktiviteter. Ansvarig är ordföranden. 

Maillista 
Innehåller akut information som rör de flesta i föreningen samt länk till nyhetsbrevet på webbplatsen. Ansvarig är kommunikationsansvarig.

Portombudskommunikation, medlemsmöten, årsmöte
Ansvarig är portombudsansvarig och ordföranden. 

11) Ansvariga för kommunikationsarbetet år XXX:
Kommunikationsansvarig: XX
Nyhetsbrevsansvarig: XX
Webbansvarig: XX
Ordförande: XX
Portombudsansvarig: XX

2019-11-04

Event

Om jag ska arrangera ett event så verkar de här anmälningssystemen vara bra: