2010-04-28

Cykelpolitik

Riksdagens borgerliga majoritet röstade den 14 april nej till samtliga motioner som inkommit på cykelområdet under 2008 och 2009. Motionerna handlade bland annat om mål för cykelpolitiken och om infrastruktur för cykling. Många förslag gällde också ändrade regler för att underlätta cykeltrafik, till exempel genom att tillåta cykling i motsatt riktning på en enkelriktad gata eller krav på separata cykelvägar i anslutning till så kallade två-plus-ett-vägar.

Motionerna behandlades i trafikutskottet. Utskottets betänkande över motionerna lämnades sedan till kammaren där man alltså röstade nej till motionerna, i linje med utskottets förslag. Läs gärna utskottets betänkande, det första någonsin som enbart handlade om cykelfrågor (!).

Och glöm inte att rösta i september!