2009-02-08

Kemtvätt

Med sorg i hjärtat nås jag av beskedet att Fred Butler har dött. Han var det enda miljöanpassade och Svanmärkta alternativet till kemtvätt, men användes av för få. Så nu kör AGA vidare sitt koncept enbart i Danmark, Tyskland och Holland. Skönt att boende i åtminstone de länderna slipper giftiga kemikalier i sina boningshus och naturen, till skillnad från oss i Stockholm.

Kemtvättar använder det klororganiska ämnet perkloretylen, även kallat tetrakloretylen. Kemtvättbranschen i Sverige använder ungefär 250 ton perkloretylen årligen. Ämnet är ett giftigt lösningsmedel som påverkar nervsystemet, levern och njurarna. I djurförsök har det visat sig orsaka bland annat levercancer och livmoderhalscancer. FN:s och Världshälsoorganisationens samarbetsorganisation International Agency for Research on Cancer (IARC) bedömer att perkloretylen troligen orsakar cancer även hos människor. De amerikanska och europeiska miljöskyddsmyndigheterna, EPA och ECB, gör liknande bedömningar. Enligt finska och engelska studier ska gravida inte arbeta på kemtvättar eftersom perkloretylen kan orsaka missfall. Ämnet är inte bara farligt för människor utan också för vattenlevande organismer. Det är oklart hur mycket av ämnet som finns kvar i de kemtvättade kläderna och hur mycket som läcker ut i naturen.

Härligt, va?

Kalifornien har lagstiftat om förbud att installera nya maskiner som använder perkloretylen. År 2023 ska inga tvättmaskiner som använder det giftiga lösningsmedlet få användas i delstaten. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ville år 1990 att perkloretylen skulle förbjudas. Både regering och opposition var då eniga om att ämnet måste bort.

Sedan dess har inget hänt. Förutom att det enda alternativet Fred Butler nu har försvunnit. Fy fan.