2021-03-24

Sortera ut matavfall

Vår brf är sist på bollen även vad gäller att sortera ut matavfall. Nu har jag skrivit ett förslag:

Förslag om pilotprojekt för matavfallshantering

40 procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Att slänga matavfall i hushållssoporna är fullständigt ohållbart, både ekonomiskt och miljömässigt. Kommunen uppvaktar sedan många år alla fastighetsägare om att de ska ändra sin hantering av matavfall. Från den 1 januari 2023 blir det obligatoriskt för Bränneriet att sortera ut allt matavfall. Kommunens optiska lösning med utsortering av gröna påsar är försenad. Föreningen kan inte vänta längre utan måste börja sondera terrängen för alternativ. Det är dags för ett pilotprojekt.  

Komposthuset behöver kompletteras

Föreningens nuvarande lösning för att hantera matavfall är komposthuset vid Rhg 65. Komposttunnorna används för närvarande till bristningsgränsen nu när många är hemma och komposterar mycket matavfall. I vinter har kärlen frusit, som de brukar göra när inflödet är för stort, så processerna har stannat av. Det behövs därför skyndsamt ett komplement till komposthuset för att hantera matavfallet i föreningen.

Pålsundets matavfallsrum är en succé

Brf Pålsundet har haft sitt matavfallsrum på ARV 9 igång i ett år nu, och vilken succé! Tre bruna kärl, som mindre soptunnor i storlek, täcker hela föreningens behov. Gratis tömning en gång i veckan. Gratis kärl, gratis påsar och hållare. Ingen lukt. Inga skadedjur. Kraftigt minskade sopkostnader. Alla är nöjda!

Påbörja ett pilotprojekt

Det är dags att även Bränneriet tar sitt ansvar. Jag föreslår ett pilotprojekt för matavfallshämtning i samarbete med Stockholms vatten och avfall. Jag kan ansvara för detta och rapportera löpande till styrelsen. 

Ett förslag kan vara att ett av de tre stora tidningskärlen i grovsoprummet i Rhg 63 byts ut till ett mindre matavfallskärl. Rummet är avskilt men samtidigt lätt att komma åt för hämtning och medför ingen extra lastbilstrafik inom övriga området. Kärlet är helt slutet med lock så det finns ingen risk att locka skadedjur. Ev lukt saneras med ättiksvatten som ansvarig regelbundet duschar i kärlet. 

Det är hög tid att ta tag i detta, nu omgånde! Låt oss göra det tillsammans. 

Mer information om kommunens kostnadsfria matavfallshämtning:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall