2020-04-27

Vägbom på Reimersholme

Skickat till Gatukontoret idag:

Utanför Reimersholmsgatan 36 fanns en vägbom för att hindra obehörig trafik på gångvägen som börjar där och går till Vindragarvägen. Bommen gick sönder och togs bort men har inte ersatts.

Gångvägen och intilliggande öppna lekplats används flitigt av förskolebarn. Vägen används även av (funktionsnedsatta) äldre eftersom detta är deras enda väg mellan sitt serviceboende på udden och bussändhållplats, öns livsmedelsaffär etc. Friskluftsintaget till Sagans förskola ligger dessutom i avgasrörshöjd på gavel vid gångvägen.

Taxibilar och andra kör ofta denna väg nu. Återställ bommen skyndsamt!