2010-05-31

Garagebygge i grannskapet

Min kommun är sugen på att gräva, spränga och bygga ett stort parkeringsgarage i grannskapet. Garaget skulle skapa minst 550 stycken fler så kallade fordonsrörelser per dygn runt mitt hus när det är klart, enligt bakgrundsmaterialet. Med allt vad det innebär i form av buller, avgas- och partikelutsläpp. Garaget ska dessutom ligga precis bredvid en skola. Fräscht, eller hur?

Här är några inlämnade synpunkter på bygget:

- Det planerade garaget kommer att medföra ökad trafik i området med upp till 20 procent, enligt planbeskrivningen. Det innebär mer buller och mer luftföroreningar, enligt er beskrivning av inverkan på miljön, reviderad 2009-08-26. Samtidigt överskrider området redan riktvärdena för både buller och luftföroreningar! Jag efterlyser därför insatser som minskar trafiken i området och inte, som er planerade byggnation, ökar trafiken.

- Er planerade byggnation baserar sig på att det år 2004 bedömdes vara brist på parkeringsplatser i området. Vi har hela denna tid haft lediga platser i vår bostadsrättsförenings stora garage på Timmermansgatan 17. Om kommunen och kommunens parkeringsbolag vill öka sitt innehav av parkeringsplatser i området, så efterlyser jag en strategi att hyra eller köpa in er i befintliga garage istället för att bygga nya.

- Er planerade byggnation kommer att minska bollplanens yta, samtidigt som det är brist på större bollplaner i innerstan. Jag efterlyser därför insatser som ökar bollplanens storlek och inte, som er planerade byggnation, minskar ytan.

- Er planerade byggnation kommer att leda till mer trafik och därmed mer buller och mer luftföroreningar inne i och kring Södermalmsskolan, med cirka 450 elever i åldrarna 11-15 år. 90 procent av barnen går till och från skolan, enligt er barnkonsekvensanalys för byggnationen. Mer trafik kring skolan innebär därmed också en ökad risk att barn råkar ut för olyckor. Jag tycker därför att det är högst olämpligt att förlägga en ny parkeringsanläggning i direkt anslutning till skolan.