2015-01-13

Försäkringskassan 2

Både min fru och jag fick brev i dag om fördelningen av barnbidrag och flerbarnstillägg. På det brev som en av oss fick så ser det ut som om vi inte längre får flerbarnstillägg, trots att vi har två barn. Det är ju lite konstigt och otydligt.

Brevens lydelse borde ju istället vara:

Hej Erika och Lars!

Grattis till ert nya barn Agnes! Ni föräldrar har anmält att Lars ska få hela barnbidraget och flerbarnstillägget. Vi har nu godkänt det.

Om ni vill ändra detta så kan ni skriva ett brev till Försäkringskassan. Mer information om hur det brevet ska se ut, vilka regler som gäller etc. finns på baksidan av detta brev och på försäkringskassan.se/barnbidrag.


Med vänlig hälsning

Gunilla Raudvee, Försäkringskassan, Sollentuna