2018-01-11

Avfall

Enligt Avfallsförordningens §24-25 är du skyldig att sortera ut förpackningar, returpapper och tidningar från annat avfall och lämna dem till ett insamlingssystem eller till någon som samlar in sådant utsorterat avfall!

Det samma gäller el-avfall (§26).

Just do it!