2009-01-28

Källsorterat avfall som resurs

Det verkar långt tills att man ser källsorterat avfall som en resurs. Franska, multinationella jätteföretaget Sita får vår bostadsrättsförenings källsorterade avfall helt gratis av oss, flera hundra kilo i veckan!, mot att de hämtar det i vårt källsorteringsrum. Vi betalar dem dessutom tiotusentals kronor för denna hämtning. Men får alltså ingenting tillbaka för råvaran som vi ger dem. Konstigt.

Är det förresten någon som trilskas med att källsortera sitt avfall, så kan du ju tipsa om att det är ett lagbrott att inte göra det:

Enligt förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar:
28 § Hushåll och andra förbrukare ska sortera ut förpackningar från hushållsavfall och annat avfall och lämna dem för borttransport i de insamlingssystem som producenterna eller kommunen tillhandahåller för sådant avfall.

Enligt förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper:
5 § Hushåll och andra konsumenter av tidningar ska sortera ut returpapper från hushållsavfall och annat avfall och lämna det för insamling i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller.

Sortera på!