2011-03-10

SJ AB

Mina senaste klagomål som jag har skickat in till SJ AB:
  • Se till att ägarna till Stockholms centralstation förbättrar informationen till era kunder. Vi vill ha informationstavlor över alla spår, även spår 7. Och fungerande högtalare på alla perronger. Och varför finns inga biljettautomater på perrongerna utan bara på några få ställen i centralhallen?
  • När jag specifikt bokade plats med bord på min senaste resa, så fick jag en plats utan bord. Konduktören sa att det berodde på att vagnar hade bytts ut. Varför kan jag boka plats med bord när ni inte kan ge mig det?
  • På resan fanns ingen Kupé-tidning i hela min vagn. När jag frågade konduktören så sa han att det inte fanns några i hela tåget. Ska inte er egna tidning finnas ombord på era tåg, åtminstone i några exemplar i varje bistro/kiosk?