2010-01-14

Cykling vs privatbilism

Här är några argument för att främja cykling framför privatbilism, särskilt i befolkade områden. Något för regering, riksdag, ansvariga myndigheter, länsstyrelser, landsting och kommuner att ta i beaktande i sitt arbete, kanske?
  • Cyklar bullrar mindre än bilar.
  • Cyklar kräver lite utrymme för att framföras och parkeras. Bilar kräver mycket utrymme, och hänsyn från andra trafikanter.
  • Cyklar släpper inte ut några partiklar, varken från avgaser eller körbana. Bilar genererar partiklar både från avgaser och asfalt.
  • Cyklar släpper inte ut några växthusgaser. Bilars avgaser är en av de största utsläppskällorna i Sverige.
  • Cyklar är billiga att köpa och i drift. Bilar är dyra att köpa och äga. För kostnaden att äga en vanlig bil i ett år så får du: 349 dagar med bil i en bilpool, 86 dygns bilhyra, 31 timmar i taxi, 15 årskort i kollektivtrafiken eller 8 svindyra cyklar. 
  • Cykling främjar folkhälsan. Bilismen gör folk sjuka. 
  • Cyklister är inblandade i mycket få olyckor per antal cyklar eller personkilometer. Statens kostnader för trafikskador är hisnande 6,8 miljarder kronor per år. En bråkdel är cykelrelaterade skador. Bilister dödar hundratals människor i Sverige varje år. Cyklister skadar få.
  • Cyklar i trafikmiljön drar ned trafiktempot. Ett minskat tempo leder till färre olyckor. Bilister dödar som sagt hundratals människor i Sverige varje år.
  • Cykelvägar är mycket billigare och enklare att anlägga och underhålla än vad bilvägar är.
  • Fler cyklister minskar trängsel i kollektivtrafiken. Fler bilister ökar trängseln i trafiken.