2018-02-26

Arla

På lock och förpackning till Arla Köket Laktosfri Crème Fraiche fetthalt 34 % står "Det goda miljövalet!", trots att produkten varken är ekologisk eller miljömärkt. Anledningen är att förpackningen innehåller mindre fossil plast än Arlas vanliga.

Eftersom innehållet alltså är miljö- och klimatmässigt sämre än de ekologiska konkurrenterna, så är Arla härmed anmälda till Konsumentverket för felaktigt miljöpåstående.

Pinnstolar

Finns ju många fina pinnstolar. Tyvärr är Edsbyverkens Fanett, Fanett 55 och T 65 (1950-70) för låga för oss över medellängd.

Bättre är Ikeas gamla Preben (1976-81) i massiv bok med en sitthöjd på 45 cm, här i Ikea-katalogen 1976.

Eller kanske någon modell från Nässjö stolsfabrik AB, sedermera Nesto AB, typ Oktett?

2018-02-10

Aktiviteter för barn med eller utan NPF


SL, igen

Kära SL, det vore toppen om er app berättade att relevant uppgång, eller den enda utgången på tunnelbane- eller pendeltågsstationen finns långt fram, mitt på eller långt bak i tågets färdriktning, beroende på vilket håll en åker enligt personens sökning i appen.

Alltså, om jag sökt en resa från t-centralen till Hornstull och ska vidare till Reimersholme så står det att uppgången till buss 54/66 är långt fram i tågets färdriktning.

Återbruk på Runmarö

Värmdö kommun stängde år 2016 en välfungerade bytesavdelning på Runmarö återvinningscentral, ÅVC.

Ett brott mot EU:s avfallshierarki, den svenska avfallslagstiftningen (som kräver att återanvändning ska gå före material- eller annan återvinning), Sveriges övergripande nationella miljömål (om effektiva kretslopp, god hushållning av resurserna och minskad miljöpåverkan från konsumtion) samt dåvarande regeringens politik inom avfalls- och kretsloppsområdet. I kommunens egna miljömål stod att bebyggelse (byggnader och anläggningar) i kommunen ska utformas så att en långsiktigt god hushållning av resurser främjas. Att stänga en välfungerande bytesavdelning på en ÅVC gick emot detta.

Enligt Erland Thordarson, gruppchef vid VA- och renhållningsenheten vid Värmdö kommun, var anledningen att de ville bygga en ännu större del för el- och farligt avfall än vad som redan fanns.

Fortfarande finns dock gott om plats för en återanvändningsdel till exempel i områdets norra eller västra delar, eller om de helt sonika utökar ytan för ÅVC:n.

Kommunen har fortfarande inte uppdragit åt sin entreprenör att sköta en återbruksavdelning på Runmarö ÅVC. Hur länge ska vi vänta? Alelyckan och flera andra goda exempel verkar inte bita på Värmdö kommun.

Att ändra på i vår bostadsrättsförening

I vår bostadsrättsförening skulle jag vilja ändra på detta, kanske motionerar jag om det senast den sista januari till nästa stämma:
 • Automatiska dörröppnare till ytterdörrar, tvättstuga, dörrar till kulvertar (för oss som kommer med saker till lägenhetsförråd och tvättstuga) och i hissen, för oss med barnvagnar, rullatorer, matkassar, rullstolar etc.
 • Ventilationen i vår lägenhet. Bullrar och kyler. Byt ut alla ventilationsdon till reglerbara.
 • Provtagning av våra sjuka hus. Plan för sanering av golven åtminstone vid nästa stambyte, betalat av byggherren HSB Stockholm.
 • Kommersialisera studielokalen på Rhg 73 -1tr för att få in mer pengar. Den används bara 100 gånger på ett år. Åttingen kan användas till samma ändamål som studielokalen. Det behövs inte flera samlingslokaler i vår förening, det räcker med EN. 
 • Kommersialisera också utställnings-/bridgelokalen Rhg 39 -1tr. Åttingen kan istället användas till samma ändamål, även som rastlokal för entreprenörer. 
 • Hyr ut Boservicelokalen på Rhg 29 bv till pensionärsklubben HPR, och gör istället HPR:s lokal i Rhg 63 -1tr allmänt tillgänglig. Eller ännu hellre: hyr ut den. Det är inte ok att vår brf ger EN förening på ön en gratis lokal.
 • Fixa EN större, central takbastu med tillhörande relaxrum utanför och närhet till badbrygga. Ta bort övriga bastur och relaxrum. 
 • Gör ett större och luftigare gym i minst en taklokal istället. Hyr ut övriga taklokaler. 
 • Gör om det gamla gymmet på Rhg 65 bv till cykelrum igen.
 • Gör om tidnings- och grovsoprummen i Rhg 63 bv med flera till cykel- och barnvagnsrum.
 • Ta bort alla vibrarum utom ett. Gör om vibrarummet på Rhg 23 -3tr till cykelrum.
 • Gör om det gamla fotolabbet på Rhg 47 -2tr till cykelrum. 
 • Gör om vinprovarlokalen Rhg 39 bv till cykelrum eller ännu hellre: hyr ut den. Åttingen kan användas till samma ändamål.
 • Skapa bättre tillgång till motionshall och biljardrum, gör dem bokningsbara var för sig.
 • Snygga till entrén till vår förening vid Rhg 65 1tr vid bussändhållplatsen.
 • Berätta på webben hur en gör för att köa eller få tillgång till de extra källarförråd, verkstadsrum, barnvagnsrum, parkeringsplats etc. som vissa boende har.
 • Gör gräsytorna större vid vattenkanten vid exempelvis den bortersta lekparken.
 • Byt ut trasiga konstverk i våra entréer. Pryd entréer och trapphus med foton från Reimers förr i tiden istället. 
 • Se till att hyresgästerna vid kajen, förskolan Karusellen och Reimersholms dagliga verksamhet, förvandlar sina kök till kafé på sommarhelgerna. Perfekt för alla som promenerar runt vår vackra ö! 
 • Solpaneler på taken.
 • Belysning i trapphus och andra gemensamma utrymmen med rörelsevakt, så de inte lyser dygnet runt.
 • Ta bort inbetalningarna till den inre fonden.
 • Fixa fler badmöjligheter i Mälaren.
 • Förbättra parkytan vid bron
 • Skylta om.
 • Förbättra tillgängligheten.
 • Cykelstäda ofta
 • Gör en kommunikationsplan.