2010-02-11

Presentkort

Mor var på hemska NK och försökte förgäves förlänga ett presentkorts giltighetstid. De var omedgörliga, trots att mamma förklarade att hon bor 80 mil från något av varuhusen och därför inte kan besöka dem särskilt ofta. Dåligt, NK!

Varför finns det en giltighetstid på presentkort överhuvudtaget? Pengarna är ju redan inbetalda till företaget. Frånvaron av ränta på pengarna, konkursrisken och inflationsurholkningen av beloppet är enbart presentkortsinnehavarens huvudvärk. Skärp er, näringsidkare!

Följ åtminstone Konsumentverkets praxis som är tio års giltighetstid.