2018-01-11

Avfall

Enligt Avfallsförordningens §24-25 är du skyldig att sortera ut förpackningar, returpapper och tidningar från annat avfall och lämna dem till ett insamlingssystem eller till någon som samlar in sådant utsorterat avfall!

Det samma gäller el-avfall (§26).

Just do it!

2018-01-06

Utbyggnad av E18


Gjorde min medborgerliga plikt och skickade in detta:

Synpunkter under samrådstid på Trafikverkets förslag på utbyggnad av E18 Trafikplats Bergshamra och Stocksundsbron

Jag är närboende till Trafikplats Bergshamra och Stocksundsbron och använder delar av sträckan dagligen som cykelpendlare.

Syftet med Trafikverkets utbyggnad är att öka antalet trafikpassager per dygn. En sådan trafikökning går stick i stäv med Trafikverkets arbete att nå Sveriges miljömål. Utbyggnaden går även emot övriga miljö- och hållbarhetsmål för regionen. Ett ökat buller från trafiken, högre utsläpp till luft av hälsoskadliga partiklar och gaser samt ökade utsläpp av klimatpåverkande gaser gör sammantaget att en utbyggnad är oförenlig med rådande mål. Bygget måste därför omedelbart stoppas.