2011-03-15

Skejtvasan

Åkte Skejtvasan, Vasaloppsveckans enda skidlopp för fri stil, för åttonde året i år. Det här är vad jag svarade i deras enkät och bad dem fixa till nästa år:
  • Saknade vätska och gemensam uppvärmning vid Skejtvasans start.
  • Alltför smala spår för fri stil under Skejtvasan. Bredda gärna spåret till nästa år, alternativt ta bort ett av de två klassiska spåren på varsin sida.
  • Det var svårt att se sin tid i spåret och även i mål i år. Vart har tidstavlorna vid respektive vätskekontroll tagit vägen?
Hoppas de lyssnar och åtgärdar detta.