2020-07-01

Råd & Rön

Detta önskar jag att tidningen Råd & Rön gör:
  • Samkör sina tester med Folksams utmärkta, till exempel av barncykelhjälmar och utomhusfärg. Det känns tråkigt annars om jag som prenumerant måste betala för likadana tester som andra,  oberoende parter gör lika bra eller bättre.
  • Skriver utförligt om och begär ut alla handlingar kring Energimyndighetens tester (när de väl gör några), Kemikalieinspektionens marknadskontroller eller när skattefinansierade, public service-medier gör bra inslag. 
  • ALLTID redovisar i testtabellerna om de testade produkterna har miljömärkning eller är ekologiska. Det saknas ofta, trots att det är relevant.
  • Testar cyklar och barncyklar.

2020-04-30

Anmäl

Anmäl till:

Jobb

När jag behöver söka nytt jobb får jag inte glömma dessa:

2020-04-27

Vägbom på Reimersholme

Skickat till Gatukontoret idag:

Utanför Reimersholmsgatan 36 fanns en vägbom för att hindra obehörig trafik på gångvägen som börjar där och går till Vindragarvägen. Bommen gick sönder och togs bort men har inte ersatts.

Gångvägen och intilliggande öppna lekplats används flitigt av förskolebarn. Vägen används även av (funktionsnedsatta) äldre eftersom detta är deras enda väg mellan sitt serviceboende på udden och bussändhållplats, öns livsmedelsaffär etc. Friskluftsintaget till Sagans förskola ligger dessutom i avgasrörshöjd på gavel vid gångvägen.

Taxibilar och andra kör ofta denna väg nu. Återställ bommen skyndsamt!

2020-04-23

Kommunikationsplan

Hade lite tid över och förundrades över kommunikationen från vår brf-styrelse. Här är några stolpar för en enkel kommunikationsplan:

Kommunikationsplan för HSB Brf Bränneriet för år XXXX

Syftet med denna plan är att klargöra strategi, mål, ansvar och aktiviteter för kommunikationsarbetet under år XXXX.

För att nå föreningens kommunikationsmål under året är strategin att se till att föreningens webbplats är heltäckande och uppdaterad samt att ett digitalt nyhetsbrev lanseras som komplement till det befintliga nyhetsbrevet som enbart distribueras per post.

Den interna kommunikationen inom föreningen till föreningens medlemmar sker genom portombuden och deras träffar, medlemsmöten och årsmötet, nyhetsbrevet och webbplatsen.

Den externa kommunikationen till mäklare, potentiella medlemmar, andra bostadsrättsföreningsaktiva, medlemmar i föreningar i närområdet och andra intresserade sker genom Facebook-grupper, nyhetsbrevet och webbplatsen.

Målen för årets kommunikationsaktiviteter är att få fler sidvisningar på webbplatsen, fler prenumeranter på nyhetsbrevet, färre (onödiga) frågor till maskinisten och styrelsen samt större andel medlemmar som säger sig vara nöjda med kommunikationen från styrelsen.

Målen följs upp en gång per år genom enkät och webbanalys/nyhetsbrevsrapport.

De kommunikationsaktiviteter som planeras under året är:

Aktivitet
Ansvarig
Budget
Nyhetsbrev i pappersform, 12 nr/år
Kommunikationsansvarig
Tryck: XX kr
Nyhetsbrev, digitalt, efter varje styrelsemöte
Kommunikationsansvarig
0 kr
Uppdaterad webbplats, hela året Webbansvarig HSB:s webbförvaltning mm: XX kr
Medlemsmöten, 2 gånger per år Ordföranden Fika: XX kr
Årsmöte Ordföranden Mat: XX kr
Portombudsträffar, 2 gånger per år Ordföranden Fika: XX kr
Översyn av föreningens grafiska profil och skyltsystem Kommunikationsansvarig, maskinisten Köp av grafisk produktion: 10 000 kr

Det budskap som ska prägla årets kommunikationsaktiviteter är: Föreningens webbplats är uppdaterad. Vill du veta mer om styrelsens arbete och beslut så kan du prenumerera på styrelsens nyhetsbrev via e-post, som är ett komplement till Vi i Bränneriet.

Vid en kris eller annan särskild händelse så är ordföranden talesperson för föreningen och ansvarig för kriskommunikationen. I kriskommunikationsgruppen ingår även styrelsens kommunikationsansvarig, webbansvarig och portombudsansvarig.