2018-02-26

Arla

På lock och förpackning till Arla Köket Laktosfri Crème Fraiche fetthalt 34 % står "Det goda miljövalet!", trots att produkten varken är ekologisk eller miljömärkt. Anledningen är att förpackningen innehåller mindre fossil plast än Arlas vanliga.

Eftersom innehållet alltså är miljö- och klimatmässigt sämre än de ekologiska konkurrenterna, så är Arla härmed anmälda till Konsumentverket för felaktigt miljöpåstående.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar