2018-02-10

Att ändra på i vår förening

I vår bostadsrättsförening skulle jag vilja ändra på detta, kanske motionerar jag om det senast den sista januari till nästa stämma:
 • Automatiska dörröppnare till ytterdörrar, tvättstuga, dörrar till kulvertar (för oss som kommer med saker till lägenhetsförråd och tvättstuga) och i hissen, för oss med barnvagnar, rullatorer, matkassar, rullstolar etc.
 • Ventilationen i vår lägenhet. Bullrar och kyler. Byt ut alla ventilationsdon till reglerbara.
 • Provtagning av våra sjuka hus. Plan för sanering av golven åtminstone vid nästa stambyte, betalat av byggherren HSB Stockholm.
 • Kommersialisera studielokalen på Rhg 73 -1tr med flera ytor för att få in mer pengar. 
 • Hyr ut Boservicelokalen på Rhg 29 bv till pensionärsklubben HPR, och gör istället HPR:s lokal i Rhg 63 -1tr allmänt tillgänglig som studielokal, för vinprovning etc. Eller hyr ut den.
 • Ge gymmet på Rhg 65 bv en större lokal! Gör nuvarande lokal till cykelrum igen.
 • Gör om tidnings- och grovsoprummen i Rhg 63 bv med flera till cykel- och barnvagnsrum.
 • Gör om vibrarummet på Rhg 23 -3tr till cykelrum.
 • Gör om det gamla fotolabbet på Rhg 47 -2tr till cykelrum. 
 • Bättre tillgång till motionshall och biljardrum, gör dem bokningsbara var för sig.
 • Snygga till entrén till vår förening vid Rhg 65 1tr vid bussändhållplatsen.
 • Berätta på webben hur en gör för att köa eller få tillgång till de extra källarförråd, verkstadsrum, barnvagnsrum, parkeringsplats etc. som vissa boende har.
 • Gör gräsytorna större vid vattenkanten vid exempelvis den bortersta lekparken.
 • Byt ut trasiga konstverk i våra entréer.
 • Se till att hyresgästerna vid kajen, förskolan Karusellen och Reimersholms dagliga verksamhet, förvandlar sina kök till kafé på sommarhelgerna. Perfekt för alla som promenerar runt vår vackra ö! 
 • Solpaneler på taken.
 • Belysning i trapphus och andra gemensamma utrymmen med rörelsevakt, så de inte lyser dygnet runt.
 • Ta bort inbetalningarna till den inre fonden.
 • Fixa fler badmöjligheter i Mälaren.
 • Förbättra parkytan vid bron
 • Skylta om.
 • Förbättra tillgängligheten.
 • Cykelstäda ofta
 • Gör en kommunikationsplan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar